UYAK YAPI YAPININ MİMARI

Temel Değerler

Profesyonel

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1. Güvenilir olmak ve sadakat: Destek vermek, hizmet etmek ve katkıda bulunmak. Sözünün eri olmak. 2. Saygı: Yaşamla, mal mülkle, anababayla, yaşlılarla, doğayla ilişkilerde dikkatli ve sorumluluk içinde olmak. En önemlisi kendi düşünce ve duygularıyla ilişkisinde düşünceli ve nazik olmak.

Temel Değerlerimiz

Profesyonel

Toplam proje yatırımımız 250 milyon dolardı.

  • 3. Sevgi: Saygı ve sadaktın ötesinde bir ilgi ve iyilik isteği. Seçtiği insanların gelişimine ve mutluluğuna zaman ayırmak ve gayret etmek.4. Empati: Diğerleriyle ilişki kurarken olayları ve konuşulan konuları onların gözüyle görmeye özen göstermek; insanların duygularına duyarlı olmak.

Çalıştığımız alanlara yaklaşımımız

HİZMET
KALİTE
MÜŞTERİ ANLAYIŞI
Dürüst, güvenilir, gizli kapaklı bir yönü olmayan tarzda, ‘Açık Kitap Yaklaşımı’ ile ilişkiler kurarak, müşteri ile aynı derecede sorumluluk hissedip; tutarlı, doğru, istikrarlı ve sürekli geribildirimlerle müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutan bir anlayışta iş yapmak.
HİZMET
YENİLİK
SAMİMİ İLETİŞİM
Güvenilir, girişimci, hızlı geribildirim yapabilen, sürekli destekleyici, çözüm odaklı yaklaşan ve sözünün eri bir anlayışla iletişim kurmak.
HİZMET
YENİ ARAYIŞLAR
ÇALIŞANLARA ÖZEN
Liderlik gelişimini önemseyen, büyümeyi ve gelişmeyi teşvik eden, sürekli öğreten, eğiten ve bilinçlendiren, farklılık ve çeşitliliklere duyarlı, çalışma ve üretmede verimliliği esas alan, sürekli ve tutarlı gelişmeyi hedefleyen, performansı ödüllendiren bir anlayışla çalışanlarına yaklaşmak.
HİZMET
GÜVENLİK
TAKIM ÇALIŞMASI
Takım sinerjisi yaratmayı bilen, önsezilere ve sorumluluk dayalı, kararlı, yenilikçi, bütünlükçü, sürekli destekleyen, her türlü riske duyarlı, sorun ve engellere meydan okuyabilen, aynı zamanda başarıyı da paylaşan bir yaklaşımda çalışmak ve üretmek.
HİZMET
PROFESYONEL
ZAMANINDA TESLİM
İlerlemeyi aktif tutan, anında aksiyon alabilen, inisiyatif kullanabilen, firma itibarını ve müşteri memnuniyetini şiar edinmiş tutarlı bir yaklaşımla işleri teslim etmek.
HİZMET
TEKNOLOJİ
Proje Yönetimi ve İnşaat Teknikleri konularında bilgi birikimine, ulusal iş deneyimi ve disiplinine sahip, ilgili standartların, teknik şartnamelerin, yasal ve idari mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren merkez ve şantiye kadroları ile kaliteli, ekonomik ve çevreye saygılı hizmet sunarak müşteri beklentilerine eksiksiz cevap vermektir.