UYAK YAPI YAPININ MİMARI

Uyak Yapı Konut Satışı

  • Uyak Yapı Konut Satışı

Satışta olan proje Açıklaması

YAPI SİTE
Rezidans Dairelerimiz
YERİMİZ
Mersin İli Merkez
YÜZEY ALANI
450 M2
TAMAMLANDI
2016
DEĞERİ
700,000 TL.
MİMAR
Uayak Yapı

SÖZLEŞMEDE GEREKENLER

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Teklifi

Mersin ili, Akdeniz · Anamur · Aydıncık · Bozyazı · Çamlıyayla · Erdemli · Gülnar · Mezitli İlçesinde kayıtlı bulunan mevcut binanızın yıkılarak yerine ekte sunduğumuz mukavele şartlarında yeni bir bina yapma teklifimiz bilgilerinize sunulmuştur.

Mevcut imar durumu şartlarına göre zemin +10 katlı, toplam 22 adet daireden oluşan bir bina yapılacaktır. Toplam 17 (on yedi) adet daire arsa sahiplerine, 5 adet daire ve zemin dükkan yüklenici firmaya ait olacaktır.Dairelerin hepsi aynı malzeme ve kalitede yapılacaktır.

İşin süresi yapı ruhsatı alındığından itibaren 15 (on beş) aydır.
Tarafınızdan düzenlenmiş herhangi bir şartname varsa veya vermiş olduğumuz şartnamede farklı talepleriniz varsa değerlendirme yapılabilir.

Not: Projedeki hesaplar 878 m2 arsaya göre yapılmıştır.

EKLER:

1. Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi
2. İnşaat Teknik Şartnamesi
3. Kat planları ve projeleri

Prejemizin Bulunduğu Mevki

PROJE SÖZLEŞMESİ VE DETAYLARI

DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL
SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR

Yüklenici: DYD İNŞAAT

Arsa Sahipleri: İstanbul ili, Kadıköy ilçesi,Bostancı Mahallesi Prof.Dr.Ali Nihat Tarlan Cad.No:48 de bulunan Pembe Köşk Apartmanı Sakinleri

2) SÖZLEŞME KONUSU

İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, 700 ada 8 Parselde bulunan mevcut binanın yıkılarak yerine Kadıköy Belediyesinin vereceği imar durumuna ve taraflarca onaylanıp imzalanan proje ve teknik şartnameye uygun olarak işbu sözleşme esasları dairesinde yeni bir konut binasının yapılmasıdır.

3) İNŞAATIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Mevcut bina yıkım ruhsatı ile gerekli önlemler alınarak yıkılacak, yerine Kadıköy Belediyesi’nin vereceği imar durumuna göre projelerine uygun yeni bir bina yapılacaktır. Yeni bina, 1 (bir) adet bodrum kat, 1 (bir) adet zemin kat ve 11 (on bir) adet normal kat olarak sözleşme ve projeye uygun olarak inşa edilecektir. Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinde, teknik şartnameden farklı işler veya malzeme kullanılmasını isterlerse, bunun fark bedelini peşin olarak yükleniciye ödeyeceklerdir. Arsa sahipleri herhangi bir malzemeyi bizzat satın alarak bedelinin yüklenici tarafından ödenmesini talep edemez. Ancak dairesinde, kullanımında kesinlikle vazgeçtiği bir malzeme veya kullanmasını istediği farklı bir malzeme olur ise, yüklenicinin bu malzemenin alımını yapmamış olması ve inşaat programını aksatmaması şartı ile sözleşme imzalanmasından itibaren 15 gün içerisinde bu isteğini yükleniciye yazılı olarak bildirmelidir.

4) YAPILACAK BİNANIN TARİFİ

Yürürlükteki imar mevzuatına uygun olarak yapılacak bina;
Bodrum Kat: Kapalı Otopark – Sığınak – Su deposu – Hidrofor – Binaya ait özel depo
Zemin Kat : İş yeri
Normal Kat: 11 (on bir) kat ve 22 (yirmiiki) adet daireden oluşacaktır.

5) İŞİN TANIMI

Yüklenici sözleşme tarihinde, sözleşme ile birlikte arsa sahiplerinden alacağı vekâletname ve muvafakatnameler ile arsaya yeni imar durumu alacaktır. Arsada zemin etüdü yaptıracak çıkacak sonuca göre binanın projelerini çizerek sözleşmenin eki olan projelere ruhsat alacaktır. Yeni deprem yönetmeliğinin istediği şartlar dâhilinde, özel yapı denetimi kontrolünde bina yapacaktır. Teknik şartnamede belirtilen sözleşme şartlarında ve zamanında inşaatı bitirerek binayı arsa sahiplerine teslim edecektir. Bu işler ile ilgili harcamalar ve bunları ödeyecek taraflar aşağıda belirtilmiştir.

a. Arsanın sözleşme tarihine kadar olabilecek tüm vergi harç ve borçları arsa sahiplerine aittir.
b. Binanın iskanı alınıncaya kadar emlak harçları hisseleri oranında yükleniciye aittir.
c. Dairelerin elektrik, su, doğalgaz, kablolu tv abonman depozit katılım harç ve vergiler kurulacak yeni kat irtifakında belirtilen daire sahiplerine aittir.
d. Yüklenici tüm tesisatların alt yapılarını daire içlerinde ve bina içinde tamamlayacaktır.
e. Yeni yönetmeliğe göre özel yapı denetimi ile ilgili ödemeler, bina sigortası, binanın yapımı ile ilgili harcamalar, ruhsatın alınması, kat irtifakının ve kat mülkiyetinin kurulması, iskanının alınması ve ipotekler ile ilgili harcamalar yükleniciye aittir.

6) İŞİN SÜRESİ

Arsa sahiplerinden her biri, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde binayı boş ve borçsuz olarak (Sözleşmeye uygun olarak tüm arsa sahipleri tarafından bina boş olarak yükleniciye İGDAŞ, AYEDAŞ, İSKİ, BELEDİYE, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilgili olarak temiz kağıtlarının alınarak, Tapu kayıtlarındaki takyidatların, ipotek, haciz ve tedbir şerhlerinin kaldırılarak, hukuki sorunların sonlandığına dair belge ibraz edilerek, ayrıca 6306 sayılı kanuna göre binanın tahliyesi halinde ise son daire sahibinin işlemini bitirerek) yükleniciye teslim etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

Bina boş ve borçsuz olarak teslim edildiği tarihten sonra en geç 3 ay içerisinde yüklenici temel ruhsatını alarak fiilen inşaata başlayacaktır. Dairesini zamanında teslim etmeyerek ve diğer nedenlerle işin zamanında başlamasına engel olan arsa sahipleri, yüklenicinin ve diğer arsa sahiplerinin bu yüzden maruz kalacağı kira kayıplarıyla beraber her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaklardır.

Yapı ruhsatı alındığından itibaren inşaat süresi toplam 15 (on beş) aydır.

Müşteri Yorumları

İhtiyacın olanı bulamıyorumusunuz?
Tüm hizmetleri görün