UYAK YAPI YAPININ MİMARI

Modern Evler

  • Modern Evler

son teknoloji Kulanılarak

Modern bir ev en son tasarım trendlerini yansıtan bir ev için kullanılabilecek bir tabirdir. Modern evler geleneksel planlar, malzeme ve renk tercihlerine dayanmaz. Aksine modern evler sade olur ve tıpkı ev sahipleri tarafından zamanı yakalayan dekorasyon malzemeleri ve mobilyalarla doldurulmayı bekleyen boş bir tuvale benzerler. Modernizm 20. yüzyılın başlarından beri gündemde ve şık formlar, bolca cam kullanımı ve radikal derecede sadelikle karakterize ediliyor. Modern evler adeta birer yaşam makinesi gibi işlevsellikleriyle tanınıyor. Bugünlerde modern bir ev dendiğinde, anlaşılan şey tasarım unsurlarını mümkün olduğu kadar işlevsel özelliklerle birleştiren evler. Bu biraz zorlu bir denge bulma çabası ama biraz yaratıcı bir tasarımla herkes iç mekanlarını canlı ve modern odalara dönüştürebilir. homify sayesinde son trend modern ev tasarımlarına ulaşabilir ve siz de evinizi bu doğrultuda değiştirebilirsiniz. homify’a bakarak yaratıcı fikirlerinizi harekete geçirin.

SATIŞTA OLAN PROJE AÇIKLAMASI

YAPI SİTE
Rezidans Dairelerimiz
YERİMİZ
Mersin İli Merkez
YÜZEY ALANI 450 M2
450 M2
TAMAMLANDI
2016
DEĞERi
700,000 TL.
MİMAR
Uayak Yapı

Planlama

Modern bir ev tasarlarken evin her odasını da düşünmeniz gerekiyor ki dekorasyon bittiğinde evin tamamının birbiriyle uyumlu olsun. İyi bir modern tasarımda hiçbir şeyin konu dışı kalmaması gerekiyor. Modern ev tasarımında aşırı ve gereksiz süslemelere rastlamak mümkün değildir.

Modern ev tasarımında anahtar kelimeler zarafet, uyum ve işlevselliktir. homify’da hayallerinizi süsleyen modern bir ev tasarlamak için ihtiyacınız olan tüm fikirlere ulaşma imkanınız olacaktır. homify’da  banyodan oturma odasına, mutfaktan yatak odasına kadar evinizde bulunan tüm odalarla ilgili örnek tasarımlara ulaşabilirsiniz.

Odaların haricinde modern bahçelere ve ilham verecek balkon ve teraslara da göz atmanız mümkün. Eviniz nasıl dekore edilmiş olursa olsun homify size ihtiyacınız olan ilhamı sağlayacaktır.

PROJE SÖZLEŞMESİ VE DETAYLARI

DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL
SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR

Yüklenici: DYD İNŞAAT

Arsa Sahipleri: İstanbul ili, Kadıköy ilçesi,Bostancı Mahallesi Prof.Dr.Ali Nihat Tarlan Cad.No:48 de bulunan Pembe Köşk Apartmanı Sakinleri

2) SÖZLEŞME KONUSU

İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, 700 ada 8 Parselde bulunan mevcut binanın yıkılarak yerine Kadıköy Belediyesinin vereceği imar durumuna ve taraflarca onaylanıp imzalanan proje ve teknik şartnameye uygun olarak işbu sözleşme esasları dairesinde yeni bir konut binasının yapılmasıdır.

3) İNŞAATIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Mevcut bina yıkım ruhsatı ile gerekli önlemler alınarak yıkılacak, yerine Kadıköy Belediyesi’nin vereceği imar durumuna göre projelerine uygun yeni bir bina yapılacaktır. Yeni bina, 1 (bir) adet bodrum kat, 1 (bir) adet zemin kat ve 11 (on bir) adet normal kat olarak sözleşme ve projeye uygun olarak inşa edilecektir. Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinde, teknik şartnameden farklı işler veya malzeme kullanılmasını isterlerse, bunun fark bedelini peşin olarak yükleniciye ödeyeceklerdir. Arsa sahipleri herhangi bir malzemeyi bizzat satın alarak bedelinin yüklenici tarafından ödenmesini talep edemez. Ancak dairesinde, kullanımında kesinlikle vazgeçtiği bir malzeme veya kullanmasını istediği farklı bir malzeme olur ise, yüklenicinin bu malzemenin alımını yapmamış olması ve inşaat programını aksatmaması şartı ile sözleşme imzalanmasından itibaren 15 gün içerisinde bu isteğini yükleniciye yazılı olarak bildirmelidir.

4) YAPILACAK BİNANIN TARİFİ

Yürürlükteki imar mevzuatına uygun olarak yapılacak bina;
Bodrum Kat: Kapalı Otopark – Sığınak – Su deposu – Hidrofor – Binaya ait özel depo
Zemin Kat : İş yeri
Normal Kat: 11 (on bir) kat ve 22 (yirmiiki) adet daireden oluşacaktır.

5) İŞİN TANIMI

Yüklenici sözleşme tarihinde, sözleşme ile birlikte arsa sahiplerinden alacağı vekâletname ve muvafakatnameler ile arsaya yeni imar durumu alacaktır. Arsada zemin etüdü yaptıracak çıkacak sonuca göre binanın projelerini çizerek sözleşmenin eki olan projelere ruhsat alacaktır. Yeni deprem yönetmeliğinin istediği şartlar dâhilinde, özel yapı denetimi kontrolünde bina yapacaktır. Teknik şartnamede belirtilen sözleşme şartlarında ve zamanında inşaatı bitirerek binayı arsa sahiplerine teslim edecektir. Bu işler ile ilgili harcamalar ve bunları ödeyecek taraflar aşağıda belirtilmiştir.

a. Arsanın sözleşme tarihine kadar olabilecek tüm vergi harç ve borçları arsa sahiplerine aittir.
b. Binanın iskanı alınıncaya kadar emlak harçları hisseleri oranında yükleniciye aittir.
c. Dairelerin elektrik, su, doğalgaz, kablolu tv abonman depozit katılım harç ve vergiler kurulacak yeni kat irtifakında belirtilen daire sahiplerine aittir.
d. Yüklenici tüm tesisatların alt yapılarını daire içlerinde ve bina içinde tamamlayacaktır.
e. Yeni yönetmeliğe göre özel yapı denetimi ile ilgili ödemeler, bina sigortası, binanın yapımı ile ilgili harcamalar, ruhsatın alınması, kat irtifakının ve kat mülkiyetinin kurulması, iskanının alınması ve ipotekler ile ilgili harcamalar yükleniciye aittir.

6) İŞİN SÜRESİ

Arsa sahiplerinden her biri, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde binayı boş ve borçsuz olarak (Sözleşmeye uygun olarak tüm arsa sahipleri tarafından bina boş olarak yükleniciye İGDAŞ, AYEDAŞ, İSKİ, BELEDİYE, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilgili olarak temiz kağıtlarının alınarak, Tapu kayıtlarındaki takyidatların, ipotek, haciz ve tedbir şerhlerinin kaldırılarak, hukuki sorunların sonlandığına dair belge ibraz edilerek, ayrıca 6306 sayılı kanuna göre binanın tahliyesi halinde ise son daire sahibinin işlemini bitirerek) yükleniciye teslim etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

Bina boş ve borçsuz olarak teslim edildiği tarihten sonra en geç 3 ay içerisinde yüklenici temel ruhsatını alarak fiilen inşaata başlayacaktır. Dairesini zamanında teslim etmeyerek ve diğer nedenlerle işin zamanında başlamasına engel olan arsa sahipleri, yüklenicinin ve diğer arsa sahiplerinin bu yüzden maruz kalacağı kira kayıplarıyla beraber her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaklardır.

Yapı ruhsatı alındığından itibaren inşaat süresi toplam 15 (on beş) aydır.

Müşteri Yorumları

İhtiyacın olanı bulamıyorumusunuz?

Tüm hizmetleri görün