UYAK YAPI YAPININ MİMARI

Stratejimiz

UyakYapı Group

STRATEJİMİZ

Dünyadaki değişime ve gelişime paralel olarak yaptığımız işlerde görselliği ve işlevselliği harmanlayıp elde ettiğimiz tasarım ve uygulama bilgisi ile uzman olduğumuz tüm alanlarda en iyi olmak. CESUR İnşaat’ın hedefleri belirlenen stratejiler çerçevesinde şekillenmiştir.
Kurum Değerini Artırmak
Müşteri Memnuniyetini Artırmak
Yeni Ürün ve Üretim Teknolojileri Geliştirmek ve Uygulamak
Çalışanların Bağlılığını ve Motivasyonunu Artırmak
Kaynakları Etkin Kullanmak.

projelendirme ve uygulama alanlarında kendi uzman  kadrosu ve makine parkı ile dünya standartlarında hizmet vermek,
Sektörle ilgili teknik ve idari şartnameleri, uygun hizmet verebilmek amacıyla güncel olarak takip etmekte ve üstlendiği işleri nesilden nesile aktarılan kalıcı bir eser olarak teslim etmek.

Bir projenin başarısındaki en vazgeçilmez unsurun insan faktörü olduğunun bilinciyle, tecrübelerini işe adamış personelinin yaşam kalitesine değer katmayı ilke edinerek inşaat dünyasındaki her türlü teknolojik gelişme ve yeniliği üretiminin tüm alanlarına yansıtarak doğaya zarar vermeden şekillendirip, insanlığın hizmetine en verimli ve temiz şekilde sunmak.
İzlenilen yöntemler ve gerçekleştirilen projeler, yalnızca kamu ve özel kurumlar  tarafından takdir edilmekle yetinilmeyip, almış olduğu ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 hizmet kalite belgelerine uygun sistematik çözümlerle Türkiye nin yanı sıra uluslararası platformda da yer almak.

Çevre Politikamız

Uyak yapı İnşaat, çevre politikasında çalışanlarının ve diğer tüm sosyal paydaşlarının yaşam kalitesini koruyan ve arttıran bir yaklaşımı benimsiyor; faaliyetlerinde çevreye verilebilecek zararları en aza indirgemek için, çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda şekillendiriyor.

Çalışmalarımızda çevreye yönelik olarak şu kurallar gözetiliyor:

  • Çalışmaların çevre üzerindeki etkisinin tespit edilmesi ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemin alınması.
  • Çalışmalarda enerji ve doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılması; israfı önlemek için gerekli önlemlerin alınması.
  • Çalışmaların sonunda oluşan atıkların kontrol altında tutulması; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemlerin alınması ve bunların sürekli geliştirilmesi.
  • Yapılan iş, sunulan hizmet ve üretilen ürünlerde, çevre ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuatın ve üyesi olunan kuruluşların diğer şartlarının yerine getirilmesi.
  • Çevre ile ilgili tüm çalışmaların, oluşturulan politikalar doğrultusunda yapılmasının ve bunun sürekliliğinin sağlanması.
  • Çalışanların ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için çevreye verilebilecek zararlı bir etki söz konusu olursa tehlikenin daha başlangıç aşamasında kontrol edilmesi; sürekli izlenerek gerekli düzenlemelerin yapılması ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumanın sağlanması.
  • Çalışmaların, kamu yararına ve kamu erişimine açık olmasının sağlanması.
  • Çalışanların çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim verilmesi ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) POLİTİKAMIZ

Uyak yapı olarak değişmez önceliğimiz, iş sağlığı ve güvenliği…

Meydana gelebilecek kayıpları en aza indirgemek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, kuruluşumuzun en önemli hedefleri arasında yer alıyor.

Bu doğrultuda oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız aşağıdaki maddeleri kapsıyor:

Şirket yönetimi altında çalışan bütün personelin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla gerekli duyuruları yapmak; eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek.
İSG yönetimini ve performansını sürekli geliştirmek.
İSG konuları ile ilgili olarak yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olunan kuruluşların diğer şartlarına uymak.
İSG konularında yapılanların ilgili taraflara uygun ve ulaşılabilir olmasını sağlamak.
Faaliyetler sırasında tüm çalışanları ve faaliyetlerden etkilenebilecek diğer kişileri, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak.
Çalışanların ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulama aşamasında da mümkün olan her türlü korumayı sağlamak.

UYAK YAPI, İNŞAAT

Bizden öncekilerin yaşadığı dönemde insanın barınma yeri olarak ev vardı. Kendine ait bahçesi olan, tabiatla evin bir arada olabildiği yapılardı. Mesken de derlerdi adına.

Hizmet Kataloğu

Uyak YAPI 25 yıllık köklü bir geçmiş…
Birçok farklı sektörde verilen hizmetlerle ve başarıyla tamamlanmış dev projelerle ülkemizin kalkınmasında alınan etkin rol…
Türkiye’yi ve Türk insanını temsil etmenin bilinciyle gerçekleştirilen her yatırımın altına gururla atılan imza…

Ulaştırma ve Altyapı Projeleri

– Ulaştırma ve Altyapı Projeleri
– Yollar, Karayolları ve Otoyollar
– Demiryolları, Hızlı Tren Demiryolları, Metro
– Köprü ve Tüneller
– Limanlar
– Havaalanları
– Kentsel Altyapı

Binalar Toplu Konutlar

– Bina Konut Projeleri, İş Merkezleri
– Hastaneler, Okullar
– Büyükelçilik Binaları

Çevreye Yönelik Projeler

– Katı Atık Depolama
– Kanalizasyon
– Su Arıtma Tesisleri

Çalışkanlık, dürüstlük ve iyi işler elde etme kültürümüzde yer alan tarihimiz, geçmişimiz hakkında değil, günümüzde de geçerli olanı anlatmaktadır. Başarma, hayatta kalma ve en iyisi olmaya çalışan kayıtlarımız, Bugün itibarımız.

Müşteri Memnuniyeti 90%
Düzenli Çalışmamız 80%
Pazarlama 70%

Süreç Devamı

Uyak Yapı,  İnşaat!
Uyak Şirketler Grubu’nun “Amiral Gemisi” olan ve grubun bu günlere gelmesinde en önemli rolü üstlenen Uyak İnşaat’ın temelleri, Koloğlu Ailesi’nin mühendis fertleri tarafından 1992 yılında Elazığ’da atıldı…
25 yıldır bu sağlam temellerin üzerinde yükselen Uyak, altına imzasını attığı her yatırımın, Türkiye’yi ve ülkemiz insanını temsil ettiği bilinciyle başarılı hizmetlerini birçok farklı sektöre yayarak, istikrarlı bir şekilde büyüyor. Ve bu sayede ülkemizin gelişiminde etkin bir rol oynuyor; sosyal ve ekonomik kalkınmamıza, refahımıza önemli katkılarda bulunuyor…

kafanızda soru işareti  kalmaması
için bize baş vurun?

Size en yakın Uyaka Yapı ofisinden veya çevrimiçi Web sayfamızdan bizimle çalışma teklifiyle iletişim kurabilirsiniz.

PROJE ADRESİ

DENEYİM MERKEZİ / SATIŞ OFİSİ