UYAK YAPI YAPININ MİMARI

Fiyat teklifi al

Arsa ve Diğer İşleriniz İçin

Bize Teklif Formu Yollayın

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Teklifi

Mersin ili, herhangi bir İlçesinde kayıtlı bulunan mevcut binanızın yıkılarak yerine ekte sunduğumuz mukavele şartlarında yeni bir bina yapma teklifimiz bilgilerinize sunulmuştur.

Mevcut imar durumu şartlarına göre zemin +10 katlı, toplam 22 adet daireden oluşan bir bina yapılacaktır. Toplam 15 (on yedi) adet daire arsa sahiplerine, 7 adet daire ve zemin dükkan yüklenici firmaya ait olacaktır.Dairelerin hepsi aynı malzeme ve kalitede yapılacaktır.

İşin süresi yapı ruhsatı alındığından itibaren 15 (on beş) aydır.
Tarafınızdan düzenlenmiş herhangi bir şartname varsa veya vermiş olduğumuz şartnamede farklı talepleriniz varsa değerlendirme yapılabilir.

Not: Projedeki hesaplar 978m2 arsaya göre yapılmıştır.

EKLER:

1. Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi
2. İnşaat Teknik Şartnamesi
3. Kat planları ve projeleri

DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL
SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR

Yüklenici: UYAK YAPI İNŞAAT

Arsa Sahipleri: Mersin ili, herhangi bir ilçesi, Mersin Mahallesi yılmaz oğlu caddesi  yılmazoğlu sok. No 145/52 bulunan Mavi Köşk Apartmanı Sakinleri

2) SÖZLEŞME KONUSU

Mersin ili, herhangi bir  ilçesi, 700 ada 8 Parselde bulunan mevcut binanın yıkılarak yerine Mersin Belediyesinin vereceği imar durumuna ve taraflarca onaylanıp imzalanan proje ve teknik şartnameye uygun olarak işbu sözleşme esasları dairesinde yeni bir konut binasının yapılmasıdır.

3) İNŞAATIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Mevcut bina yıkım ruhsatı ile gerekli önlemler alınarak yıkılacak, yerine Mersin Belediyesi’nin vereceği imar durumuna göre projelerine uygun yeni bir bina yapılacaktır. Yeni bina, 1 (bir) adet bodrum kat, 1 (bir) adet zemin kat ve 11 (on bir) adet normal kat olarak sözleşme ve projeye uygun olarak inşa edilecektir. Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinde, teknik şartnameden farklı işler veya malzeme kullanılmasını isterlerse, bunun fark bedelini peşin olarak yükleniciye ödeyeceklerdir. Arsa sahipleri herhangi bir malzemeyi bizzat satın alarak bedelinin yüklenici tarafından ödenmesini talep edemez. Ancak dairesinde, kullanımında kesinlikle vazgeçtiği bir malzeme veya kullanmasını istediği farklı bir malzeme olur ise, yüklenicinin bu malzemenin alımını yapmamış olması ve inşaat programını aksatmaması şartı ile sözleşme imzalanmasından itibaren 15 gün içerisinde bu isteğini yükleniciye yazılı olarak bildirmelidir.

Input Your Adınız

E-postanızı Girin

Alıntı Konu

İletişim Telefonu

Şirketinizin yada Adınızı Girin

Ülke yada şehir seç

Arama Zamanı

Ek dosya

Açıklama