İskan ruhsatı alma şartları!

İskan ruhsatı alma şartları!

Belediyelerden inşaat bitince alınabilen belgeye iskan ruhsatı deniyor. İskan ruhsatında tapu kaydı, bağımsız bölümlerin cinsleri, yer alıyor. İskan ruhsatı almak için bazı şartlara uyulması gerekiyor. İşte, iskan ruhsatı alma şartları!

İskan ruhsatı alma şartları!

İskan ruhsatı  (yapı kullanma izin belgesi) ruhsatlı binalar için, binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını belirten; ruhsat bilgilerini, tapu kaydını, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren belgeye deniyor.

İskan ruhsatında; inşaatın bitim tarihi, tapu kaydı, adresi, bağımsız bölümlerin cinsleri, numaraları, arsa payları, metrekareleri, sınıfları, mal sahiplerin belirtiliyor. İskan ruhsatın Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenleniyor.

Yapının iskan ruhsatı alınabilmesi için, ruhsatlı olarak inşa edilen yapının inşaat çalışmalarının bitmiş olması, yapı ruhsatı alındığı tarihinden 2 sene içinde inşaatına başlanmış olması ve  inşaat çalışmalarının 5 sene içerisinde bitmiş olması gerekiyor.

İskan ruhsatı alınmamış yapılara ciddi yaptırımlar uygulanıyor. İSKİ suyu şebeke tarifesinden değil şantiye tarifesinden uyguluyor, elektrik faturası da aynı şekilde yüksek tarifeden uygulanıyor. İskan ruhsatı almanın bazı şartları bulunuyor bu şartlar arasında, inşaatın bitmiş olması gerekiyor, yapı ruhsatı alındığı tarihinden itibaren 2 sene içinde yapının inşaatına başlanmış olması, yapının inşaat çalışmalarınında 5 sene içerisinde tamamlanmış olması yer alıyor.

İskan raporu almak için gerekli belgelerle bağlı olunan belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor. Söz konusu iskan ruhsatı için gerekli belgeler belediyeden belediyeye değişmekle birlikte, genel hatları ile aşağıda sıralanıyor.

– İskan İzni istemi içeren dilekçe,

– Tapu kaydı bilgileri,

– Vergi Dairesi’nden İlişki Kesme Belgesi,

– Dış Kanal Belgesi (İZSU),

– Telekom Olur Yazısı,

– Proje Müellifleri Raporu,

– Yapı Denetim Kuruluşu’nun Raporu,

– Cephe fotoğrafları – 13 18 cm,

–  Emlak  /Çevre Temizlik Vergisi Yoktur Yazısı,

– SSK’dan alınan Borcu Yoktur Belgesi,

– Sığınak Raporu (Sığınak yeri ayrılmış olan binalarda)

– Yangın Tesisat Raporu (Dosyada İtfaiye Daire – Başkanlığı’ndan onaylı yangın söndürme, algılama ve tahliye projeleri varsa)

Bina asansörlü ise asansör firmasından;

– TSE Belgeleri,

– Garanti Belgesi,

– Mühendislerin SMM Belgeleri,

– Muayene Raporu – 4 adet

– Muayene fişi,

– Uygulama projeleri.